Nye Nykrohnborg, Fra Skole til Bydelssenter
Månedens byggeplass
Fra skole til bydelssenter! Br. Ulveseth har fått i oppdrag og rehablitere og ombygge denne ærverdige bygningen fra 1920. Eksisterende skolebygg ble offisielt åpnet i august 1924. På den tiden inneholdt skolen både svømmebasseng og skolehage, men på grunn av nåtidens lærerplaner er det behov for fullstendig rehabilitering og ombygging.
LinkedIn
Facebook
Twitter